Orddeling av classes

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet classes? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

class-es

Siste orddelinger av dette språket