Orddeling av communisation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet communisation? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-mu-ni-sa-tion

Synonym av communisation:

noun communization, change
noun communization, constitution, establishment, formation, organization, organisation
noun nationalization, nationalisation, communization, social control

Siste orddelinger av dette språket