Orddeling av convergent

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet convergent? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-ver-gent

Definisjon av convergent:

1.
Tending to come together from different directions

Synonym av convergent:

adj convergent, confluent, merging, focused, focussed, oblique

Siste orddelinger av dette språket