Orddeling av criminatory

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet criminatory? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

crim-i-na-to-ry

Synonym av criminatory:

adj criminative, incriminating, incriminatory, inculpatory, inculpative

Siste orddelinger av dette språket