Orddeling av deltoid

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet deltoid? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

del-toid

Definisjon av deltoid:

1.
A large triangular muscle covering the shoulder joint and serving to abduct and flex and extend and rotate the arm
2.
Triangular or suggesting a capital delta, with a point at the apex

Synonym av deltoid:

adj simple, unsubdivided
noundeltoid muscle, musculus deltoideus, skeletal muscle, striated muscle

Siste orddelinger av dette språket