Orddeling av diminutiveness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet diminutiveness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

diminu-tive-ness

Synonym av diminutiveness:

noun minuteness, petiteness, tininess, weeness, smallness, littleness

Siste orddelinger av dette språket