Orddeling av docility

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet docility? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

docil-i-ty

Definisjon av docility:

1.
The trait of being agreeably submissive and manageable

Synonym av docility:

noun tractability, tractableness, flexibility

Siste orddelinger av dette språket