Orddeling av doctoral

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doctoral? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

doc-tor-al

Definisjon av doctoral:

1.
Of or relating to a doctor or doctorate
Doctoral dissertation Doctorial candidates

Synonym av doctoral:

adj doctorial, scholar, scholarly person, student, academic degree, degree

Siste orddelinger av dette språket