Orddeling av doctorate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doctorate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

doc-tor-ate

Synonym av doctorate:

noundoctor's degree, academic degree, degree

Siste orddelinger av dette språket