Orddeling av doctrinal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doctrinal? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

doc-tri-nal

Definisjon av doctrinal:

1.
Relating to or involving or preoccupied with doctrine
Quibbling over doctrinal minutiae

Synonym av doctrinal:

adj belief

Siste orddelinger av dette språket