Orddeling av doctrine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doctrine? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

doc-trine

Definisjon av doctrine:

1.
A belief (or system of beliefs) accepted as authoritative by some group or school

Synonym av doctrine:

noun philosophy, philosophical system, school of thought, ism, belief

Siste orddelinger av dette språket