Orddeling av docudrama

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet docudrama? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

docu-d-ra-ma

Synonym av docudrama:

noun documentary, documentary film, infotainment, movie, film, picture, moving picture, moving-picture show, motion picture, motion-picture show, picture show, pic, flick

Siste orddelinger av dette språket