Orddeling av documentary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet documentary? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

doc-u-men-tary

Definisjon av documentary:

1.
A film or TV program presenting the facts about a person or event
2.
Relating to or consisting of or derived from documents
3.
Emphasizing or expressing things as perceived without distortion of personal feelings, insertion of fictional matter, or interpretation
Objective art

Synonym av documentary:

adj documental, writing, written material, piece of writing
noun docudrama, documentary film, infotainment, movie, film, picture, moving picture, moving-picture show, motion picture, motion-picture show, picture show, pic, flick

Siste orddelinger av dette språket