Orddeling av documentation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet documentation? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

doc-u-men-ta-tion

Definisjon av documentation:

1.
Confirmation that some fact or statement is true through the use of documentary evidence
2.
Program listings or technical manuals describing the operation and use of programs
3.
Documentary validation
His documentation of the results was excellent The strongest support for this view is the work of Jones

Synonym av documentation:

noun certification, corroboration, confirmation
nounsoftware documentation, software, software system, software package, package
noun support, validation, proof, substantiation

Siste orddelinger av dette språket