Orddeling av doesn't

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doesn't? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

does-n't

Siste orddelinger av dette språket