Orddeling av doggerel

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doggerel? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

dog-ger-el

Definisjon av doggerel:

1.
A comic verse of irregular measure
He had heard some silly doggerel that kept running through his mind

Synonym av doggerel:

noundoggerel verse, jingle, verse, rhyme

Siste orddelinger av dette språket