Orddeling av dogma

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dogma? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dog-ma

Definisjon av dogma:

1.
A religious doctrine that is proclaimed as true without proof
2.
A doctrine or code of beliefs accepted as authoritative
He believed all the Marxist dogma

Synonym av dogma:

noun tenet, religious doctrine, church doctrine, gospel, creed
noun doctrine, philosophy, philosophical system, school of thought, ism

Siste orddelinger av dette språket