Orddeling av dogmatist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dogmatist? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

dog-ma-tist

Synonym av dogmatist:

noun doctrinaire, partisan, zealot, drumbeater

Siste orddelinger av dette språket