Orddeling av dogtooth

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dogtooth? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dog-tooth

Definisjon av dogtooth:

1.
Perennial woodland spring-flowering plant
Widely cultivated
2.
One of the four pointed conical teeth (two in each jaw) located between the incisors and the premolars
3.
A carved pyramidal ornament
Used in 13th century England

Synonym av dogtooth:

noundogtooth violet, dog's-tooth violet, liliaceous plant
noun canine, canine tooth, eyetooth, eye tooth, cuspid, tooth
nounarchitectural ornament

Siste orddelinger av dette språket