Orddeling av dolefulness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dolefulness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

dole-ful-ness

Synonym av dolefulness:

noun sadness, unhappiness

Siste orddelinger av dette språket