Orddeling av doll

Prøver du å orddele doll? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

doll

Definisjon av doll:

1.
A small replica of a person
Used as a toy
2.
Informal terms for a (young) woman

Synonym av doll:

noun dolly, plaything, toy
noun dame, wench, skirt, chick, bird, girl, miss, missy, young lady, young woman, fille

Siste orddelinger av dette språket