Orddeling av dollar

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dollar? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dol-lar

Definisjon av dollar:

1.
The basic monetary unit in many countries
Equal to 100 cents
2.
A piece of paper money worth one dollar
3.
A United States coin worth one dollar
The dollar coin has never been popular in the United States
4.
A symbol of commercialism or greed
He worships the almighty dollar The dollar sign means little to him

Synonym av dollar:

nounmonetary unit
noundollar bill, one dollar bill, buck, clam, bill, note, government note, bank bill, banker's bill, bank note, banknote, Federal Reserve note, greenback
noun coin
noundollar mark, dollar sign, symbol

Siste orddelinger av dette språket