Orddeling av dolphin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dolphin? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dol-phin

Definisjon av dolphin:

1.
Large slender food and game fish widely distributed in warm seas (especially around Hawaii)
2.
Any of various small toothed whales with a beaklike snout
Larger than porpoises

Synonym av dolphin:

noun dolphinfish, mahimahi, percoid fish, percoid, percoidean
nountoothed whale

Siste orddelinger av dette språket