Orddeling av dolt

Prøver du å orddele dolt? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

dolt

Definisjon av dolt:

1.
A person who is not very bright
The economy
2.
Stupid!

Synonym av dolt:

noun stupid, stupid person, dullard, pudding head, pudden-head, poor fish, pillock, simpleton, simple

Siste orddelinger av dette språket