Orddeling av domineer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet domineer? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

dom-i-neer

Definisjon av domineer:

1.
Rule or exercise power over (somebody) in a cruel and autocratic manner
Her husband and mother-in-law tyrannize her

Synonym av domineer:

verb tyrannize, tyrannise, strong-arm, bully, browbeat, bullyrag, ballyrag, boss around, hector, push around

Siste orddelinger av dette språket