Orddeling av domineering

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet domineering? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

dom-i-neer-ing

Definisjon av domineering:

1.
Tending to domineer

Synonym av domineering:

adj domineering, authoritarian, dictatorial, overbearing, autocratic, bossy, dominating, high-and-mighty, magisterial, peremptory, blustery, bullying, cavalier, high-handed, heavy-handed, roughshod, imperious, masterful, oppressive, tyrannical, tyrannous, immodest

Siste orddelinger av dette språket