Orddeling av dominion

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dominion? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

do-min-ion

Definisjon av dominion:

1.
Dominance or power through legal authority
France held undisputed dominion over vast areas of Africa The rule of Caesar
2.
A region marked off for administrative or other purposes
3.
One of the self-governing nations in the British Commonwealth

Synonym av dominion:

noun rule, dominance, ascendance, ascendence, ascendancy, ascendency, control
noun district, territory, territorial dominion, region
noun Dominion, state, nation, country, land, commonwealth, res publica, body politic

Siste orddelinger av dette språket