Orddeling av donation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet donation? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

do-na-tion

Definisjon av donation:

1.
A voluntary gift (as of money or service or ideas) made to some worthwhile cause
2.
Act of giving in common with others for a common purpose especially to a charity

Synonym av donation:

noun contribution, gift
noun contribution, giving, gift

Siste orddelinger av dette språket