Orddeling av dormancy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dormancy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

dor-man-cy

Definisjon av dormancy:

1.
A state of quiet (but possibly temporary) inaction
The volcano erupted after centuries of dormancy
2.
Quiet and inactive restfulness

Synonym av dormancy:

noun quiescence, quiescency, inaction, inactivity, inactiveness
noun quiescence, quiescency, sleeping, rest, ease, repose, relaxation

Siste orddelinger av dette språket