Orddeling av dory

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dory? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

do-ry

Definisjon av dory:

1.
A small boat of shallow draft with cross thwarts for seats and rowlocks for oars with which it is propelled
2.
Pike-like freshwater perches
3.
Marine fishes widely distributed in mid-waters and deep slope waters

Synonym av dory:

noun dinghy, rowboat, small boat
nounspiny-finned fish, acanthopterygian

Siste orddelinger av dette språket