Orddeling av dosimetry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dosimetry? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dosime-try

Definisjon av dosimetry:

1.
Measuring the dose of radiation emitted by a radioactive source

Synonym av dosimetry:

noun measurement, measuring, measure, mensuration

Siste orddelinger av dette språket