Orddeling av double-dealing

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet double-dealing? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

dou-ble-deal-ing

Synonym av double-dealing:

adj ambidextrous, deceitful, duplicitous, Janus-faced, two-faced, double-faced, double-tongued, dishonest, dishonorable
noun duplicity, deception, deceit, dissembling, dissimulation

Siste orddelinger av dette språket