Orddeling av doublethink

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doublethink? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

dou-ble-think

Synonym av doublethink:

noun believing

Siste orddelinger av dette språket