Orddeling av doubting

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doubting? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

doubt-ing

Definisjon av doubting:

1.
Marked by or given to doubt
A skeptical attitude A skeptical listener

Synonym av doubting:

adj questioning, skeptical, sceptical, distrustful

Siste orddelinger av dette språket