Orddeling av doughboy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet doughboy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dough-boy

Definisjon av doughboy:

1.
An American infantryman in World War I
2.
A rounded lump of dough that is deep-fried and served as hot bread
The doughboy was a predecessor of the doughnut

Synonym av doughboy:

noun infantryman, marcher, foot soldier, footslogger
noun friedcake

Siste orddelinger av dette språket