Orddeling av dower

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dower? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dow-er

Definisjon av dower:

1.
Money or property brought by a woman to her husband at marriage
2.
A life estate to which a wife is entitled on the death of her husband
3.
Furnish with an endowment
When she got married
4.
She got dowered

Synonym av dower:

noun dowry, dowery, gift
nounlife estate, estate for life
verb endow, give, gift, present

Siste orddelinger av dette språket