Orddeling av downfall

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downfall? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

down-fall

Definisjon av downfall:

1.
Failure that results in a loss of position or reputation
2.
The falling to earth of any form of water (rain or snow or hail or sleet or mist)
3.
A sudden decline in strength or number or importance
The fall of the House of Hapsburg

Synonym av downfall:

noun ruin, ruination, failure
noun precipitation, weather, weather condition, atmospheric condition
noun fall, weakening

Siste orddelinger av dette språket