Orddeling av downheartedness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downheartedness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

down-heart-ed-ness

Synonym av downheartedness:

noun low-spiritedness, dispiritedness, sadness, unhappiness

Siste orddelinger av dette språket