Orddeling av downhill

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downhill? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

down-hill

Definisjon av downhill:

1.
The downward slope of a hill
2.
A ski race down a trail
3.
Sloping down rather steeply
4.
Toward a lower or inferior state
Your performance has been going downhill for a long time now
5.
Toward the bottom of a hill
Running downhill
6.
He gained a lot of speed

Synonym av downhill:

adj declivitous, downward-sloping, descending
noun descent, declivity, fall, decline, declination, declension, downslope
nounski race, skiing race

Siste orddelinger av dette språket