Orddeling av downsample

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downsample? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

down-sam-ple

Siste orddelinger av dette språket