Orddeling av downstairs

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downstairs? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

down-stairs

Definisjon av downstairs:

1.
On or of lower floors of a building
The downstairs (or downstair) phone
2.
On a floor below
The tenants live downstairs

Synonym av downstairs:

adj downstairs, downstair, ground-floor
advdown the stairs, on a lower floor, below

Siste orddelinger av dette språket