Orddeling av downstroke

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downstroke? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

down-stroke

Synonym av downstroke:

noun stroke

Siste orddelinger av dette språket