Orddeling av downtrodden

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downtrodden? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

down-trod-den

Definisjon av downtrodden:

1.
Abused or oppressed by people in power

Siste orddelinger av dette språket