Orddeling av downward

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downward? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

down-ward

Definisjon av downward:

1.
Extending or moving from a higher to a lower place
The down staircase The downward course of the stream
2.
On or toward a surface regarded as a base
He lay face downward The downward pull of gravity
3.
Spatially or metaphorically from a higher to a lower level or position
Don't fall down Rode the lift up and skied down Prices plunged downward

Synonym av downward:

adj down
adj down, descending
adv down, downwards, downwardly

Siste orddelinger av dette språket