Orddeling av downwind

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downwind? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

down-wind

Definisjon av downwind:

1.
Towards the side away from the wind
2.
With the wind
In the direction the wind is blowing They flew downwind
3.
Away from the wind
They were sailing windward

Synonym av downwind:

adj lee, leeward
advwith the wind
adv windward

Siste orddelinger av dette språket