Orddeling av dozen

Prøver du å orddele dozen? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

dozen

Definisjon av dozen:

1.
The cardinal number that is the sum of eleven and one
2.
Denoting a quantity consisting of 12 items or units

Synonym av dozen:

adj twelve, 12, xii, cardinal
noun twelve, 12, XII, large integer

Siste orddelinger av dette språket