Orddeling av enactment

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enactment? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-act-ment

Definisjon av enactment:

1.
The passing of a law by a legislative body
2.
A legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body
3.
Acting the part of a character on stage
Dramatically representing the character by speech and action and gesture

Synonym av enactment:

noun passage, legislation, legislating, lawmaking
noun act, legal document, legal instrument, official document, instrument
noun portrayal, characterization, personation, acting, playing, playacting, performing

Siste orddelinger av dette språket