Orddeling av enamour

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enamour? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-am-our

Definisjon av enamour:

1.
Attract
Cause to be enamored She captured all the men's hearts

Synonym av enamour:

verb capture, trance, catch, becharm, enamor, captivate, beguile, charm, fascinate, bewitch, entrance, enchant, attract, appeal

Siste orddelinger av dette språket