Orddeling av encapsulation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encapsulation? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-cap-su-la-tion

Synonym av encapsulation:

noun condition, status
noun process

Siste orddelinger av dette språket