Orddeling av encephalitides

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encephalitides? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-cephal-i-tides

Definisjon av encephalitides:

1.
Inflammation of the brain usually caused by a virus
Symptoms include headache and neck pain and drowsiness and nausea and fever (`phrenitis' is no longer in scientific use)

Siste orddelinger av dette språket